Poznajmy technologię – jak działa szyfrowanie danych?

News

Do szyfrowania danych wybiera się obecnie najlepsze komputery, które na pewno zmieniają swoje działanie i są coraz bardziej udoskonalane.

Jednak szyfrowanie to nadal to samo co wymyślono już w starożytności, gdy pojawił się pierwszy pomysł na wykonywanie szyfrów. Aby coś zaszyfrować oczywiście trzeba mieć klucz, według którego wszystko zostanie napisane i który potem umożliwi nam odczytanie tych danych, które zostały zaszyfrowane. Jeśli chodzi o obecnie stosowane urządzania do szyfrowania to trzeba sobie jasno powiedzieć, że funkcjonują one na wysokim poziomie i mają wielkie możliwości, gdy chodzi o tworzenie algorytmów, które będą kluczem do szyfrowania. Dlatego właśnie będzie można oczekiwać, że to zabezpieczenie będzie rzeczywiście znaczące.

Największym problemem jednak będzie nie tyle szyfrowanie danych, ale przekazywanie klucza w taki sposób, by inne osoby nie mogły go przejąć. Jeśli do takiego właśnie przejęcia będzie dochodzić to potem już odczytanie naszych plików nie będzie problemem. Jeśli wiadomość przesyłają sobie osoby nieznane nie będzie można stosować klucza prywatnego, ponieważ nie będzie możliwość, by go ustalić wcześniej. Dlatego właśnie wprowadza się pojęcie szyfru klucza publicznego.

W komunikacji internetowej wykorzystuje się właśnie tego typu działania, które umożliwią, że inne osoby także będą mogły się dowiedzieć jak sytuacja wygląda. Nadawca szyfruje wiadomość za pomocą klucza prywatnego a następnie odbiorca nie ma klucz prywatnego ale kluczem publicznym będzie mógł dowiedzieć się co znajduje się w takiej wiadomości. Jeśli chodzi o metody klucza prywatnego funkcjonuje ona od lat 70-tych. Pierwotnie używano klucza, który miał długość 56 bitów i dawało to aż 70 biliardów kombinacji. Jednak oczywiście przy lepszych komputerach można było złamać taki kod i obecnie stosuje się już256 bitów i kombinacji będzie 339 kwadryliardów. Można więc już oczekiwać, że tak przygotowywany kod będzie odpowiednim zabezpieczeniem, które dość skutecznie będzie chronić właśnie przed złamaniem tego kodu.

Obecnie właściwie z szyfrowania korzysta już praktycznie każdy kto tylko wykorzystuje takie urządzenia jak tablet, komputer czy smartfon. Te metody mają więc duże znaczenie dla nas i rzeczywiście warto zwracać uwagę na to jak to funkcjonuje.