Platformy wymiany danych a bezpieczeństwo informacji

News

Szyfrowanie, które wprawdzie nie jest trudne, może być naprawdę uciążliwe. Tyczy się to zwłaszcza tych pracowników, których określić można jako nietechnicznych. Dlatego aby bezpiecznie pracować na jednym dokumencie, dobrze jest rozważyć rezygnację z e – maila, zastępując go platformą wymiany danych. Dobrym wyborem jest na przykład OneDrive lub Google Drive. Podlegają one dwóm największym firmom informatycznym, które dbają o to, aby standardy bezpieczeństwa znajdowały się na możliwie jak najwyższym poziomie.

Umieszczanie plików w takich platformach nie stanowi żadnego problemu. Korzystać można z nich, wykorzystując do tego celu znane edytory. Można również określić, kto może korzystać z dokumentu. W tym celu trzeba jedynie wskazać adres e – mail osoby, która będzie plik mogła zobaczyć, ale również wprowadzać w nim określone zmiany. Decydując się na pracę w ramach tego rodzaju platformy, trzeba bardzo jasno określić, a następnie zapisać w polityce bezpieczeństwa zasady, na jakich udostępniane będą pliki. Jeśli chodzi o pliki przeznaczone do użytku wewnętrznego (firmowego), postawić należy na opcję dawania dostępu konkretnym osobom. Jest to rozwiązanie lepsze niż opcja podawania linku do konkretnego pliku. Link taki może – najczęściej przypadkiem – dostać się w ręce osób nieuprawnionych, które w ten sposób dostaną prosty wgląd w dane dla nich nieprzeznaczone.

Niepowołany odbiorca?

Decydując się na wysłanie komuś załącznika, trzeba wierzyć, że nie będzie on rozpowszechniany dalej bez naszej zgody lub wiedzy. Z całą pewnością nie jest dobrze, kiedy wiadomość z istotnym załącznikiem dostanie się w ręce nieodpowiedniego odbiorcy. Chmurowe pakiety biurowe – a do nich zalicza się na przykład Office365 – umożliwiają szybką reakcję. Jeśli nadawca zorientuje się, że wysłał wiadomość do nieodpowiedniej osoby, może szybko dostęp anulować. RMS to opcja, która pozwala na zaawansowane śledzenie dokumentów, a jednocześnie skuteczne rozwiązuje problemy z załącznikami. Grono odbiorców może zostać ograniczone.