Nowe regulacje Komisji Europejskiej

News

Komisja Europejska chce, aby został wprowadzony obowiązek powszechnego szyfrowania end-to-end. Jednocześnie także chce, aby tylne furtki zostały zdelegalizowane. Ma temu służyć przyjęty niedawno dokument o nazwie Tarcza Prywatności. Reguluje on zasady wymiany danych osobowych z państwami, które nie są członkami Unii Europejskiej, przede wszystkim zaś ze Stanami Zjednoczonymi.

Dokument spotkał się z dużą falą krytyki. Pojawiły się nawet głosy, że Tarcza to jedynie nowa nazwa dla okrytego niesławą dokumentu Safe Harbor, który nie zapewniał wysokiego bezpieczeństwa danych. Ten fakt bardzo szybko został połączony z publikacją opinii Europejskiego Inspektora Danych Osobowych, który rolą jest prowadzenie nadzoru nad instytucjami Unii Europejskiej. Jego rolą ma być obserwowanie,w jaki sposób europejska administracja radzi sobie z procedurą przetwarzania danych. Ma on także czynić starania o to, aby przestrzegane były rozporządzenia o ochronie danych i czynić zabiegi, które mają poprawić szanowanie prywatności. Zdaniem inspektora Buttarelliego niezbędna jest głęboko posunięta reforma aktualnie obowiązujących regulacji. Jako priorytet wskazał on konieczność wprowadzenia zakazu, aby niemożliwe stało się stosowanie przez programistów furtek.

Drugą sprawą objętą priorytetem jest objęcie gwarancjami szyfrowania end-to-end. Buttarelli domaga się również, aby zakazano monitorowania przepływu informacji, odszyfrowywania przesyłanych komunikatów i odwrotnej inżynierii. Szykują się również zmiany, które mają dotyczyć ciasteczek. Zdaniem inspektora Buttarelliego ostrzeżenia przed ich stosowaniem są niewystarczające. Inspektor uważa, że należy całkowicie zakazać ich używania. Inspektor wyraził swoją opinię nie tylko w do komunikatorów i poczty elektronicznej. Jego zdaniem konieczne jest, aby w komunikacji pomiędzy maszynami stosowane było szyfrowanie end-to-end. Dzięki temu Europa ma zostać bezpiecznie wprowadzona w erę Internetu Rzeczy. Zaproponowane przez inspektora Buttarelliego zmiany są niezwykle odważne.